• Tarihi
 • Dünyada Şap Hastalığı
 • Türkiyede Şap Hastalığı
 • Etiyolojisi
 • Epidemiyolojisi
 • Patogenez
 • Klinik Tablo
 • Teşhis
 • Korunma ve Kontrol
 • Ekonomi ve Ticarete Etkisi
 • Mevzuat
 • Klinik Tablo

  Tipik vakalarda sığırlar 3-6 gün inkubasyon devresi gösterirler, fakat bu süre 1-11 gün arasında değişebilir. Hastalık yüksek ateş, depresyon, solunum güçlüğü, ağız ve ayakta veziküllerin görülmesiyle karakterizedir. Sağımdaki hayvanlarda belirgin olarak süt veriminde düşme görülür. Dil üzerinde, damakta ve dudaklarda içi saman rengi sıvı ile dolu veziküller görülür.
   
   
   
  Hayvanlarda salya akması görülür. Vesiküller birkaç saat sonra açılır ve açık kırmızı renkli ülserler meydana gelir. Genellikle ayaktaki rupturlar enfekte olur.
   
               Sığırlarda Klinik Belirtiler:
  • Yüksek ateş
  • Titreme
  • Donuk ve cansız bakışlar
  • Salyalı ve şapırtılı ağız
  • Ağız, dil ve dudaklarda yaralar
  • Diş etlerinde hassasiyet ve içi dolu kabarcıklar
  • Hassas ve ızdıraplı ayaklar
  • Ağır vakalarda tırnak düşmesi
  • Süt veriminde azalma
  • Buzağılarda ölüm
   
              Koyunlarda Klinik Belirtiler:
  • Sığırlarda görülen belirtilere ilave olarak;
  • Durgunluk
  • Halsizlik
  • Aniden oluşan topallık
  • Sürüden ayrı yatma isteği
  • Kuzularda ölüm görülür.
   
  Morbitide oranı %100'e kadar varabilir, fakat mortalite oranı buzağılar hariç düşüktür. Genç hayvanlar yaşlılardan daha hassastır.
   
  Post-mortem muayenede akut viral miyokarditis görülür.
   
  İnsan sağlığı açısından riski yoktur.